Liittokokous huolissaan puoluelehtien rahoituksesta

Liittokokous keräsi SAK:n hallituksen kokoustiloihin reilut 40 osallistujaa. Puolueen terveiset liittokokoukselle toi puoluesihteeri Ari Korhonen.

SDP:n verkkoviestinnän kehittäminen ei saa näivettää puolueen poliittista lehdistöä, Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliiton liittokokous varoittaa 29.11.2008.

Verkkoviestintään käytetyt varat ovat osittain rokottaneet puoluelehdistön kehittämistä. Tämä näkyy niin pää-äänenkannattajan Uutispäivä Demarin kuin myös maakunnallisten lehtien toimintaedellytyksissä. Painopisteen muutos heijastuu myös UP-Uutispalvelun toimintaan ja tätä kautta edelleen etenkin viikkolehtiin.

SSSL:n liittokokous vaatii erilaisten viestintämuotojen tasapainoista kehittämistä. Verkkoviestinnän kehittäminen on tarpeen, mutta on muistettava että kaikki elämä ei tapahdu verkossa. Verkkosivustot eivät voi korvata sosialidemokraattisia sanomalehtiä. Sosialidemokraattista lehdistöä ei saa omilla tukipäätöksillä ajaa umpikujaan, liittokokous totesi.

Vastikään satavuotisjuhliaan viettänyt järjestö kokoontui liittokokoukseen lauantaina 29. marraskuuta 2008.

Porilainen Pentti Välimaa sai ensimmäisen Mustemaalari-palkinnon.

Porilainen Pentti Välimaa sai ensimmäisen Mustemaalari-palkinnon.

Liitto muisti kokouksessa pitkän linjan ansioitunutta sd-toimittajaa Mustemaalari-palkinnolla. Ensimmäisen kerran jaetun tunnustuksen sai Pentti Välimaa, joka on tehnyt merkittävän toimittajanuran satakuntalaisessa Uusi Aika -lehdessä.

Liittokokous valitsi SSSL:n uudeksi puheenjohtajaksi vuosille 2009–2011 Mikko Myllerin (43 v.). Myller toimii tällä hetkellä tiedottajana työ- ja elinkeinoministeriössä. Hän on aikaisemmin työskennellyt muun muassa Euroopan parlamentissa ja Metallityöväen liitossa.

Ei kommentteja.

Vastaa