SSSL kannattaa mediamaksuun siirtymistä

29.4.2009
Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto SSSL kannattaa julkisen palvelun mediamaksua, jota ryhdyttäisiin Yleisradion rahoitusta pohtineen liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän esityksen mukaan perimään vuonna 2011. Maksu korvaisi nykyisen televisiolupamaksun.

Lupamaksun korvaava mediamaksu olisi nykyistä oikeudenmukaisempi tapa rahoittaa Yleisradion tarjoamaa kulttuuri- ja sivistyspalvelua ja sen kehittämistä. Uusi maksu kattaa kaiken mediatarjonnan, jota Yleisradio jakaa television, radion ja internetin kautta, sekä tuotekehityksen, jolla pyritään takaamaan Ylen uutis- ja ohjelmatarjonnan saatavuus tasapuolisesti on kaikille kansalaisille. Lisäksi uudistus alentaa televisiolupansa tunnollisesti maksaneen enemmistön kustannuksia.

SSSL katsoo, että mediamaksuun siirtyminen on kannatettava hanke, jota on ryhdyttävä viemään eteenpäin. Hankkeen saattaminen käytäntöön vaatii luonnollisesti vielä hienosäätöä. Esityksessään toimikunta rajasi maksun ulkopuolelle yritykset, joiden liikevaihto on alle 400 000 euroa vuodessa. Lopullisia päätöksiä tehtäessä on vedettävä tuloraja myös kotitalouksilta perittävälle maksulle.

Näin merkittävää ja historiallista uudistusta ei kuitenkaan saa jättää toteuttamatta vain siksi, että sen lopullinen toteuttaminen edellyttää pieniä tarkennuksia ja rajanvetoja.

Kommentointi on suljettu.

Voimanlähteenä WordPress. Suunnitellut WooThemes