SSSL:n kannanotto 5.9.2011: Uutispäivä Demarin resurssit turvattava

Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto on huolissaan tiedoista, joiden mukaan Uutispäivä Demarin toimitus pienenisi jälleen. 

Kirjoittavien toimittajien vähennys ei voi olla heikentämättä sekä painetun lehden että demari.fi-verkkolehden laatua.

SSSL katsoo, että Uutispäivä Demarin kehittäminen on erityisen tärkeää nyt, kun SDP on päättänyt jättää puolueen maakuntalehdet pääsääntöisesti ilman viestintätukea. Mahdollisimman monia maakuntalehtien lukijoista olisi saatava Uutispäivä Demarin tilaajiksi.    

Puolueen pää-äänenkannattajan kiinnostavuutta on lisättävä. Lehden ja sen sähköisten palveluiden  on pysyttävä ajanmukaisina  ja niiden on palveltava lukijoiden tarpeita. Sisällön painoarvoa ja journalistista tasoa on voitava nostaa. Lehdeltä on lupa odottaa nykyistäkin enemmän omia, yleiseen mediajulkisuuteen päätyviä avauksia varsinkin politiikka- ja työmarkkina-aiheista.   

Tämän uudistustyön turvaamiseksi Uutispäivä Demarille on osoitettava resurssit. Toimituksen kokoa on jonkin verran kasvatettava.    

SSSL katsoo, että sosialidemokraattisella sanomalehdellä on tärkeä paikka mediakentässä. Tämä vaatii tasokasta ja uudistuvaa pää-äänenkannattajaa, jolle tulee antaa riittävät resurssit. Näivettyvä lehti ei edistä puolueen asiaa, vaan ruokkii kuvaa taantuvasta liikkeestä.

Kommentointi on suljettu.

Voimanlähteenä WordPress. Suunnitellut WooThemes