SSSL:n jäsenkirje 5/2012 (21.12.2012)

Jäsenkortin vuositarra 2013

Jäsenkortin vuositarra lähetetään jäsen-/pressikorttiin niille jäsenille, jotka ovat toimittaneet valokuvan jäsenkorttia varten. Tarra liimataan vanhan vuositarran päälle.

Hae SSSL:n apurahaa nyt!

Kansan Sivistysrahaston Sosialidemokraattisten lehtimiesten ja tiedotustyöntekijäin rahasto tukee ammatillista ja yleissivistävää opiskelua sekä opintomatkoja. Hakemukset tulee postittaa allekirjoitettuna Kansan Sivistysrahastolle 31.12. mennessä. Toimi siis nopeasti.

Lisätietoja ja sähköinen hakusovellus löytyvät Kansan Sivistysrahasto KSR:n sivuilta www.sivistysrahasto.fi.

Hae myös SAK:n kulttuuriapurahaa

SSSL:n jäsenet voivat hakea myös SAK:n kulttuurirahaston apurahoja. Hakulomake ja tarkat ohjeet löytyvät niin ikään KSR:n osoitteesta www.sivistysrahasto.com. SAK:n Kulttuurirahaston hakemukset toimitetaan poikkeuksellisesti suoraan liittoon:SSSL ry. PL 373, 00531 Helsinki. SAK:n kulttuurirahasto toimii Kansan Sivistysrahaston yhteydessä erikoisrahastona. Hakemus käsitellään myös SSSL:n oman opintorahaston apurahoja jaettaessa ilman eri hakemusta. Hakuaika päättyy 31.12.

 

Miriikka Laakkosesta SSSL:n ensimmäinen naispuheenjohtaja

Viestintäpäällikkö,YTM, Miriikka Laakkonen on Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto SSSL:n historian ensimmäinen naispuheenjohtaja. Laakkonen valittiin puheenjohtajaksi SSSL:n liittokouksessa 10.11. Helsingissä. Miriikka Laakkosen valinta oli yksimielinen Juha Pöyryn luopuessa tehtävästä.
39-vuotiaalla Laakkosella on 14 vuoden työkokemus energia-alalta, viestinnän, myynnin ja markkinoinnin parista. Uuden puheenjohtajan tavoittaa numerosta 0400 259 088 ja sähköpostitse miriikka.laakkonen@gmail.com

Hallitukseen uusia kasvoja

SSSL:n liittokokouksessa käytiin äänestys liittohallituksen uusiksi jäseniksi. Hallitukseen valittiin uusien sääntöjen mukaan 10 varsinaista ja 5 varajäsentä.
Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Heikki Piskonen, Katariina Kivistö, Heikki Raittila, Reima Tylli, Seppo Saari, Katri Söder, Leena Niinimaa, Marja-Leena Jylhä, Mika Minkkinen ja Annakati Mattila. Varajäseniksi Mira Tenhunen, Juha Hämäläinen, Elisa Selinummi, Pentti Lumme ja Tuomo Lilja. Liiton uusi hallitus järjestäytyy tammikuussa pidettävässä kokouksessaan.

Sääntöjä uusittiin, nimi ja jäsenmaksu ennallaan

Liittokokous päätti yksimielisesti uudistaa liiton sääntöjä. Uudet säännöt päivitetään liiton verkkosivuille www.sssl.fi sen jälkeen, kun Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut liiton säännöt.
Liittokokous kävi myös perusteellisen keskustelun liiton nimen muuttamisesta. Uudeksi nimeksi saivat kannatettuja esityksiä sekä Mediatyöläiset ry että Viestintäalan Sosialidemokraatit ry. Äänestyksen jälkeen kokous kuitenkin päätti, että liiton nimeä ei vielä vaihdeta. Liittohallitus sai tehtäväksi valmistella nimenmuutosta seuraavan liittokokouksen päätettäväksi.
Kokous päätti myös liiton jäsenmaksusta, joka säilyy ennallaan eli 35 €/vuosi.

 

 

Heikki Piskoselle Mustemaalari-palkinto

Liittokokouksessa jaettiin myös Sosialidemokraattisten lehtimiesten ja tiedotustyöntekijäin rahaston Mustemaalari-palkinto, joka on arvoltaan 2000 €. Palkinto meni päätoimittaja, YTM Heikki Piskoselle, joka on tehnyt merkittävän uran työväenliikkeessä viestinnän eri tehtävissä. Heikki aloitti toimittajanuransa Länsi-Savo–lehden kesätoimittajana Mikkelissä vuonna 1974. Tämän jälkeen hän toimi seitsemän vuoden ajan TUL:n tiedotussihteerinä, josta tie vei Metalliliittoon. Metallista tuli Piskoselle vakituinen isäntä, josta pääsi näkemään suuren teollisuusliiton viestintää monelta eri kantilta; tiedottajana, tiedotuspäällikkönä, tiedotussihteerinä ja Ahjo-lehden päätoimittajana.

Julkilausumassa otettiin kantaa laatujournalismin puolesta

Liittokokouksen julkilausumassa kannettiin huolta laatujournalismista: ”Suomalaisessa journalismissa on jo pitkään ollut nähtävissä huolestuttavia piirteitä. Epätarkkuudet ja virheet ovat yleistyneet. Populismi ja poliittisen toiminnan vastaisuus ovat syrjäyttäneet asiallisen, vaihtoehtoja monipuolisesti arvioivan ja kansanvaltaa tukevan journalismin.Muutoksen taustalla on useita tekijöitä. Kustantajat ovat enenevässä määrin asettaneet kaupalliset päämäärät journalismin edelle. Toimittajia on irtisanottu ja samaan aikaan julkaisukanavien määrä on lisääntynyt. Toimittajat joutuvat tekemään työtään suuressa kiireessä, jossa mahdollisuudet tietojen tarkistamiseen ja journalistiseen sisältöharkintaan heikkenevät. Kustantajat ovat myös tietoisesti pyrkineet nopeaan sukupolvenvaihdokseen toimituksissa. Ikääntyneitä on irtisanottu tai heille on tarjottu eläköitymispaketteja. Hiljainen tieto on hävinnyt toimituksista.
Kehitys on johtanut siihen, että lukija/kuuntelija/katsoja alkaa suhtautua epäillen tiedotusvälineiden välittämään tietoon. Tämä luo maaperää ei-journalistisesti tuotetun aineiston leviämiseen etenkin sosiaalisessa mediassa.
Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto on huolestunut kehityksestä ja haastaa kaikki toimittajajärjestöt ja kustantajat kamppailuun suomalaisen laatujournalismin puolesta. Se tarkoittaa toimittajien oman ammattiylpeyden vahvistamista sekä julkaisukanavasta riippumatta riittäviä toimituksellisia henkilöresursseja, riittävää aikaa työnteolle sekä kunnollista toimittajien perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta.”

Sopimusta ei jätetä – seminaari Paasitornissa 23.1.2013 klo 10 – 12.30

SAK järjestää 23.1. seminaarin, jossa pääpuhujina ovat mm. Jyri Häkämies ja Lauri Lyly. Syy seminaarin järjestämiseen on työantajapuolen koventuneet puheet ja otteet viime aikoina ja vastavetona SAK haluaa muistuttaa neuvottelukulttuurin merkityksestä ja nostattaa myös sisäistä henkeä.
Seminaari on tarkoitettu liittojen hallintojen ja SAK:n hallituksen jäsenille, liittojen keskeisille luottamushenkilöille sekä SAK:n ydinaktiiveille. Seminaari lähetetään suorana myös SAK:n kotisivujen kautta ja käytävään keskusteluun voi osallistua tekstiviestein tai twiittaamalla. Tilaisuus on avoin tiedotusvälineiden edustajille.
Tilaisuus on osallistujille maksuton, SAK ei vastaa osallistujien matka- tai mahdollisista ansionmenetyskorvauksista. Kahvitarjoilu ennen tilaisuutta alkaa kello 9.00.
Ilmoittautumiset pyydetään tekemään 16.1.2013 mennessä ilmoittautumislinkin https://www.lyyti.fi/ilmoittaudu/SAK_4769 kautta. Ilmoittautuneille lähetetään lopullinen ohjelma.

Onnellista uutta vuotta 2013!

Kommentointi on suljettu.

Voimanlähteenä WordPress. Suunnitellut WooThemes