SSSL:n julkilausuma

SSSL:n liittokokous tukee lämpimästi valtiovarainministeri Antti Rinteen esittämää ajatusta, että arvonlisävero laskee kymmeneen prosenttiin niin painetussa kuin sähköisessä viestinnässä. Matala arvonlisävero tukee erityisesti mediamurroksessa kamppailevia sanomalehtiä. Pitkällä tähtäimellä sen kokonaan poistumisen tulisi olla tavoitteena.

Sosialidemokraattiset toimittajat korostavat, että Yleisradion toimintaedellytykset on turvattava jatkossakin. Ylellä on niin tiedotuksellinen, sivistyksellinen kuin kulttuurinen tehtäväkenttänsä. Jo Ylen Elävää Arkistoa voi luonnehtia kansakunnan muistiksi.

SSSL edellyttää, että sosialidemokraattinen liike turvaa oman, uudistuvan viestintänsä toimintamahdollisuudet vahvoille perustuksille. Se voi rakentua vain riittävien, laadukkaiden resurssien varaan. Viestinnän monimuotoisuus on yksi suomalaisen yhteiskunnan peruspilareista.

Ei kommentteja.

Vastaa

Voimanlähteenä WordPress. Suunnitellut WooThemes