APURAHOJA SSSL:n rahastosta

Suomen Sosialidemokraattisella Sanomalehtimiesliitolla on Kansan Sivistysrahaston säätiössä Sos.dem. Lehtimiesten ja tiedotustyöntekijäin rahasto, joka myöntää vuosittain apurahoja sosialidemokraattisten lehtimiesten ammatilliseen ja yleissivistävään opiskeluun sekä opintomatkoihin.

Vuoden 2016 apurahojen hakuaika alkaa marraskuun alussa ja hakemukset on lähetettävä KSR:lle 31.12.2015 mennessä. Apurahaa haetaan KSR:n kotisivulta löytyvällä apurahalomakkeella, joka pitää täyttää, tulostaa ja allekirjoittaa sekä lähettää postitse mahdollisine suosituksineen Kansan Sivistysrahastolle. Merkitse hakemukseesi, että haet apurahaa SSSL:n rahastosta. Kansan Sivistysrahaston kotisivun osoite on www.sivistysrahasto.fi.

…JA SAK:N KULTUURIRAHASTOSTA

SAK:n kulttuurirahasto julistaa vuoden 2016 apurahat haettaviksi. Ne on tarkoitettu ensisijaisesti taidepainotteisten kulttuuriharrastusten tukemiseen. Apurahoja voivat hakea kaikki SAK:laisen ay-liikkeen yksittäiset jäsenet tai harrastajaryhmät.

Hakulomake ja tarkat ohjeet löytyvät 1.11.2015 alkaen KSR:n osoitteesta www.sivistysrahasto.fi. Internetissä täytetty, tulostettu ja allekirjoitettu hakemus liitteineen toimitetaan vuoden 2015 loppuun mennessä Suomen Sosialidemokraattiseen Sanomalehtimiesliittoon, PL 373, 00531 Helsinki.

Päätös apurahasta ilmoitetaan saajalle henkilökohtaisesti, ja apurahojen saajien nimet julkistetaan SAK:n kotisivulla huhtikuun 2016 puolivälissä.

Ei kommentteja.

Vastaa

Voimanlähteenä WordPress. Suunnitellut WooThemes