Liittohallitus järjestäytyi

Leila Vasama

SSSL:n liittohallitus piti järjestäytymiskokouksensa keskiviikkona 30. marraskuuta. Liittohallitus valitsi keskuudestaan uudeksi varapuheenjohtajaksi Leila Vasaman. Liiton talousvastaavana jatkaa Reka Hämäläinen ja teknisenä sihteerinä Mirva Wiik.

Hallituksen valmistelevana elimenä toimivaan työvaliokuntaan valittiin edellisten lisäksi puheenjohtaja Jukka Halonen ja hallituksen jäsen Maarit Hirvensalo.