SAK:n edustajisto hyväksyi SSSL:n sananvapausaloitteen

SAK:n edustajiston järjestäytymiskokous pidettiin 25. elokuuta Helsingissä. Kokous hyväksyi yksimielisesti SSSL:n esityksen työntekijän sananvapauden tilan selvittämisestä ja oikeuksien kehittämisestä.

Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto SSSL ry teki SAK:n edustajiston järjestäytymiskokoukselle esityksen, että työntekijöiden sananvapauden tilaa selvitetään ja ryhdytään toimenpiteisiin sen parantamiseksi.

Kokouksessa tiistaina 25. elokuuta yksimielisesti hyväksytyssä esityksessä on kolme pääkohtaa: selvitetään työntekijöiden sananvapauden tila, valmistellaan toimenpiteitä, joilla sitä voidaan parantaa sekä lisätään luottamusmiesten ja työntekijöiden tietoja heidän sananvapauden piiriin kuuluvista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

Esityksessä todetaan, että luottamusmiesten ja jopa tavallisten työntekijöiden sananvapautta on rajoitettu kyseenalaisilla tavoilla. Työnantaja on mm. edellyttänyt, että haastattelun antamiseen on saatava työnantajan lupa, tai haastattelu on tarkastutettava yrityksellä.

”Sananvapaudesta tältä osin ei ole kyse pelkästään epäkohtien julkituomisesta vaan paremmasta toistemme todellisuuden ymmärtämisestä. Julkisessa keskustelussa tulisi päästä esille enemmän erilaisten työntekijöiden kokemukset ja näkemykset”, todetaan aloitteessa.

Siinä muistutetaan myös, että paikallisen sopimisen mahdollisuuksia kehitettäessä toimivan viestinnän tarve yrityksissä korostuu. Työntekijöiden sananvapauden käyttämiseen liittyy myös ministeriössä käynnistetty työ Euroopan unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta eli whistleblow -direktiivin täytäntöönpanosta. Tämän työn osalta on perustettu kaksi työryhmää, joissa molemmissa on edustus SAK:sta.

 Kokous päätti, että SAK tekee selvityksen työntekijöiden ja heidän edustajiensa sananvapauden tilasta esimerkiksi luottamusmiespaneelin avulla. Selvityksen perusteella valmistellaan ehdotukset jatkotoimiksi.